​ Изречена мерка јавна опомена на Алфа ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 13.07.2020г. – На 26-та седница одржана на 10 јули 2020 година, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка јавна опомена на Алфа ТВ, заради емитување програма изворно на српски јазик, без да биде обезбеден превод на македонски јазик.

На Алфа ТВ и е наложено во рок од 15 дена да го усогласи своето работење со ЗААВМУ.

Решението за изречената мерка е достапно на линкот:

Алфа ТВ – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 10.07.2020Accessibility

Accessibility