1

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за 2020 година – втор квартал

Скопје, 14 јули 2020г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за вториот квартал од 2020 година.

Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за вториот квартал од 2020 година, можат да се преземат на следниот линк