Редовен програмски надзор врз операторите КДС-Кабел Нет, Комбо 2003, Глобалсат и Скупи Кабле

image_pdfimage_print

Скопје, 27 јули 2020г. –  За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз КДС-Кабел Нет од Прилеп, Комбо 2003 од Куманово и Глобалсат и Скупи Кабле од Скопје.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на следните линкови:

КДС-Кабел Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Комбо 2003 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Accessibility