Изработена студијата Плурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување

image_pdfimage_print

Скопје, 07 август 2020 – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, експертите Жан Франсоа Фурнемонт и Снежана Трпевска ја изработија студијата Плурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување.

Студијата, достапна на македонски и англиски јазик, има за цел да спроведе проценка на важечките законски одредби за концентрација на сопственоста во аудиовизуелниот сектор и да препорача идни чекори во политиките. Како резултат, можни се измени и дополнувања на Законот за медиуми и особено на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со оглед на тоа што постојната регулатива за концентрација на сопственоста на медиумите е застарена, а овие прашања добиваат ново значење во контекст на дигиталните технологии, конвергенцијата, ширењето на новите интернет медиуми и фрагментирањето на пазарот и публиката.

Студијата е изработена во рамки на проектот „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија (ЈУФРЕКС 2)“, кој е дел од заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“.

Студијата е достапна на следниот линк: Плурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување.Accessibility

Accessibility