Редовен програмски надзор врз РA Роса – АБ, РA Зона М-1, РА РФМ, Скај Радио и Урбан ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 30 септември 2020 година – Редовен програмски надзор за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на доброволно пријавениот процент домашна музика и дневно емитување најмалку 12 часа програма на радио е извршен врз Радио Роса –  АБ од Скопје, Радио Зона М-1 од Скопје, РА РФМ од Скопје, Скај Радио од Скопје и Урбан ФМ од скопје.

При надзорот беше утврдено дека РА Зона М-1 на 10 септември 2020 година, не емитувше 30% музика на македонски јазик во периодот од 06:00 до 00:00 часот, од вкупно емитуваната музика во анализираното деноноќие, истиот прекршок беше констатирано и кај Скај Радио кој на 10 септември 2020 година, не емитувaше 15% музика на македонски јазик во периодот од 06:00 до 00:00 часот, од вкупно емитуваната музика во анализираното деноноќие.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Радио Роса –  АБ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Радио Зона М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Скај Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

РА РФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Урбан ФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020Accessibility

Accessibility