Редовен програмски надзор врз операторите ДРИМ САТ ИПТВ, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л, НАФИ БЕКО, СКРЕМБЛ и ТЕЛЕНЕТ КОМ

image_pdfimage_print

Скопје, 9 октомври 2020г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите ДРИМ САТ ИПТВ од Чегране, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л од Гостивар, НАФИ БЕКО од Гостивар, СКРЕМБЛ од Ново Село и ТЕЛЕНЕТ КОМ од Тетово.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на следните линкови:

ДРИМ САТ ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

НАФИ БЕКО – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

СКРЕМБЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

ТЕЛЕНЕТ КОМ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020Accessibility

Accessibility