Редовен програмски надзор врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 15 октомври 2020 година – Редовен програмски надзор за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување дневно најмалку 18 часа програма на радио, емитување на доброволно пријавениот процент македонска музика, правилата за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или дргуи облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа е извршен врз РА Јон од Струга, РА Метрополис од Скопје, РА Антена 5 од Скопје и РА Канал 77 од Штип.</p>

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

РА ЈОН – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА ЈОН – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Метрополис – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Метрополис – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Антена 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Антена 5 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Канал 77 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

РА Канал 77 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020Accessibility

Accessibility