Вонреден административен надзор врз 5 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 26 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз ТВ Дибра, Еко радио, Радио Акорд, Радио Модеа и Скај Радио Плус.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Дибра – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Еко радио – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Радио Акорд – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Радио Модеа – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Скај Радио Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020Accessibility

Accessibility