Вонреден административен надзор врз радио Холидеј и Сити Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 28 октомври 2020 – Вонреден административен надзор за обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување извршен е врз радио Холидеј од Прилеп и Сити Телевизија од Скопје.Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

РА ХОЛИДЕЈ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.10.2020

СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.10.2020Accessibility

Accessibility