Вонреден административен надзор врз ТВ Шења

image_pdfimage_print

Скопје, 29.10.2020г. – За обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз ТВ Шења од Скопје.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнил минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на следнот линк:

ТВ Шења – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.10.2020Accessibility

Accessibility