Вонреден административен надзор врз ТВ Гурра, ТВ Ирис и радио Б-97

image_pdfimage_print

Скопје, 02.12.2020г. – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз ТВ Гурра од Кичево, ТВ Ирис од Штип и радио Б-97 од Битола.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнилe минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапени на следните линкови:

ТВ Гурра – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020

ТВ Ирис – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020

РА Б-97 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020Accessibility

Accessibility