Вонреден административен надзор врз Јени Балкан

image_pdfimage_print

Скопје, 09.12.2020г. –  Агенцијата спроведе вонреден административен надзор врз Друштвото за производство, трговија и услуги ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, издавач на „Јени Балкан“ со цел да констатира дали истиот објавил податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум, податоци за одговорното лице, уредниците, печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, согласно обврската од Законот за медиуми.

Со надзорот на изданието бр.704, 2020 на „Јени Балкан“ е констатирано дека во целост е исполнета законската обврска.

Извештајот е достапен на линкот:

Јени Балкан – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.12.2020Accessibility

Accessibility