Усвоена Политика за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост

image_pdfimage_print

Скопје, 18.12.2020г. – Советот на Агенцијата на 45-та седница за 2020 година одржана на 17 декември, ја усвои Политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост. Пред да биде усвоена, за Нацрт-Политиката беше отворена јавна расправа која траеше до 31 октомври.

Во документот се исцртани и посочени главните правци на делување на регулаторното тело, додека конкретните активности ќе зависат од актуелните потреби на целната група, како и од можностите на радиодифузерите и аудиовизуелните медиумски услуги по барање, и ќе се планираат на годишно ниво.

Политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост е достапна на следниот линк.Accessibility

Accessibility