Редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

image_pdfimage_print

Скопје, 05.05.2021г. – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, за обврската до 31 март, на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата да достават податоци за сопственичка структура, уредништвото, извори на финансирање во претходната година, остварените вкупни приходи и расходи во претходната година од обезбедувањето на дејноста и за просечната гледаност или слушаност во претходната година.Надзорот покажа дека обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми во целост ја исполниле сите 111 радиодифузери.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Општ извештај – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 05.05.2021Accessibility

Accessibility