1

Редовен програмски надзор врз операторите Нафи и Беко и Дрим Сат ИПТВ

Скопје, 28 мај 2021 – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Нафи и Беко од Гостивар и Дрим Сат ИПТВ од Гостивар.

При надзорот констатирано е дека кабелскиот оператор Дрим Сат ИПТВ за своите корисници го реемитува програмскиот сервис “ТВ Тера” кој не е опфатен со потврдите за регистрација на програмски пакети издадени од Агенцијата.

Извештаите се достапни наследните линкови:

Нафи и Беко – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.05.2021

Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.05.2021