Редовен програмски и административен надзор врз Радијата Роса-АБ, Зона М-1, РФМ, Урбан ФМ и ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио

image_pdfimage_print

Скопје, 24 јуни 2021 година – Редовен програмски и административен надзор за почитувањето на повеќе законски одредби – објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и објава на знакот за идентификација на радиодифузерот, почитување на правилата за емитување комерцијални комуникации, емитување игри на среќа, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање е извршен врз радијата Роса-АБ, Зона М-1, РФМ, Урбан ФМ и ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио.


При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Роса-АБ (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Роса-АБ (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Зона М-1 (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Зона М-1 (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

РФМ (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

РФМ (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Урбан ФМ (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Урбан ФМ (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

 

 

 Accessibility

Accessibility