1

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Македонски Телеком

Скопје, 02 јули 2021 За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз  давателот на АВМУ по барање Македонски Телеком од Скопје.

Со извршениот програмски надзор не се констатирани прекршувања.

Извештајот е достапен на следниот линк:

 Македонски Телеком – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 02.07.2021