Трошоци на директорот на Агенцијата за првата половина на 2021 година

image_pdfimage_print

Скопје, 09 јули 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумску услуги во рамки на заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса за објавување на трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски на секои шест месеци, ја известува јавноста за следново:

Директорот Трајчевски во првата половина на 2021 година, заклучно со 30 јуни, при вршење на својата функција има направено трошоци во вкупен износ од 129.765,00 денари и тоа по следните ставки:

  • Трошоци за репрезентација – 114.365,00 денари
  • Службен мобилен телефон – 15.400,000 денари


Accessibility

Accessibility