Редовен програмски надзор врз Телевизија Сити

image_pdfimage_print

Скопје, 28 јули 2021 – За обврските за употреба на јазикот во програмата, емитување дневно 8 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, од која најмалку половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот, редовен програмски надзор е извршен врз Телевизија Сити од Скопје.

Со надзорот е констатирано декa ТВ Сити на 7 јули во периодот од 07:00 до 19:00 часот, не емитуваше најмалку половина од создадената програма како македонски аудиовизуелни дела.

 Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

 ТВ Сити – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 28.07.2021Accessibility

Accessibility