Редовен програмски надзор врз операторите Кабел-Нет, Кабел-Л-Нет, Скупи Кабле и Теленет Ком

image_pdfimage_print

Скопје, 19 август 2021 – Редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите е извршен врз Кабел Нет, Кабел-Л-Нет, Скупи Кабле и Теленет Ком.

Со надзорот е констатирано дека операторот Кабел-Нет од Струмица, за своите корисници го реемитува програмскиот сервис „Film Box Extra“ кој не е опфатен со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, што е спротивно на член 141 од ЗААВМУ.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Кабел-Нет – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Кабел-Л-Нет – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021Accessibility

Accessibility