Анализа на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година

image_pdfimage_print

Скопје, 29 септември 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Анализа на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година.

Во оваа анализа се претставени бројот и структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година. Структурата на вработените е анализирана од аспект на работните места на кои тие биле ангажирани, статусот (редовен работен однос или хонорарен ангажман), полот, степенот на образование и етничката припадност.

Анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година е достапна на следниот линкAccessibility

Accessibility