Вонреден административен надзор врз 7 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 29 септември 2021г. – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз РА Балкан ФМ од Гостивар, ТВ Г-Телевизија од Гостивар, РА Мапедито-Меф од Прилеп, РА Буба-Мара од Скопје, РА Холидеј од Прилеп, ТВ Дуе од Гостивар и ТВ Канал 8 од Кочани.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнилe минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапени на следните линкови:

Балкан ФМ  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

ТВ Г-Телевизија – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

РА Мапедито-Меф – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

РА Буба-Мара – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

РА Холидеј – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

ТВ Дуе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

ТВ Канал 8 – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021Accessibility

Accessibility