Вонреден административен надзор врз Сити Радио и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 30 септември 2021г. – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Сити Радио од Скопје и ТВ Протел од Пробиштип.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнилe минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапени на следните линкови:

Сити Радио –  (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

ТВ Протел – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021Accessibility

Accessibility