Контролен програмски надзор врз ТВ КТВ и ТВ ЕДО

image_pdfimage_print

Скопје, 01 октoмври 2021 – Врз Телевизија КТВ од Кавадарци и Телевизија ЕДО од Скопје, извршен е контролен програмски надзор за да се утврди дали радиодифузeрите постапиле по изречените мерки јавна опомена, упатени заради прекршување на правилата за емитување адиовизуелни комерцијални комуникации – нови рекламни техники.

Надзорот покажа дека радиодифузерите во целост е постапиле по решениата за изрекување мерка јавна опомена.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ТВ КТВ – (член 98 од ЗААВМУ) – 01.10.2021

ТВ ЕДО – (член 98 од ЗААВМУ) – 01.10.2021Accessibility

Accessibility