Вонреден административен надзор врз Еко Радио и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 7 октoмври 2021 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Радио Еко и Телевизија Здравкин.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

РА Еко – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021

ТВ Здравкин – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021Accessibility

Accessibility