Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – трет квартал од 2021 година

image_pdfimage_print

Скопје, 15.10.2021г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за третиот квартал од 2021 година.

Податоците се добиени со истражување на јавното мислење и се однесуваат на: просечниот дневен и неделен досег на слушаноста на радиостаниците и на гледаноста на телевизиите; периодот од денот во кој испитаникот слушал радио/гледал телевизија; видот на програмската содржина што испитаникот ја слушал на радио/гледал на телевизија во претходниот ден; учеството во вкупната гледаност за претходниот ден, и тоа удел во гледаноста на територијата на која секоја телевизија емитува програма и удел во вкупната гледаност; просечниот дневен и неделен досег на странските телевизии и др.

Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за третиот квартал од 2021 година, можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility