Редовен административен надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2021 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.

При надзорот беше утврдено дека ТВ Гурра на 10 ноември не ги обезбеди информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, додека ТВ Дуе не ги обезбеди информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и не ги објави податоците кои што е должен да ги емитува на соодветно место за која содржина од програмскиот сервис.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Г-ТВ Телевизија – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

ТВ Канал 8 –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

ТВ Дуе – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

ТВ Дуе – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 25.11.2021

ТВ Гурра  –  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

ТВ Протел –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021Accessibility

Accessibility