Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

image_pdfimage_print

Скопје, 16 февруари 2022г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 40% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на линковите:

МРТ 1 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022

МРТ 2 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022

МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022

МРТ 4 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022

МРТ 5 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022Accessibility

Accessibility