Контролен програмски надзор врз ТВ Сити, ТВ Дуе, Г-ТВ Телевизија и ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 25 февруари 2022г. – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за различни законски несогласувањa, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Гурра, Г-ТВ Телевизија, ТВ Сити, ТВ Дуе.

При надзорот беше констатирано дека ТВ Гурра, Г-ТВ Телевизија и ТВ Дуе не постапиле по решенијата за преземање мерка јавна опомена, односно дневно не емитувале минимум 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела во период од 7:00 до 19:00 часот.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Г-ТВ Телевизија – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

ТВ Сити – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

ТВ Дуе – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

ТВ Гурра  – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility