Редовен програмски надзор врз операторите Алтра Сат 2000, Инел Интернационал, Кабел и Кабел Л Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 14 март 2022 – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Алтра Сат 2000, Инел Интернационал, Кабел и Кабел Л Нет.

Надзорот покажа дека операторот Алтра Сат 2000 кој според нотификацијата од Агенцијата може да врши дејност на општина Охрид, на 10 март 2022 година за своите корисници ги реемитувал програмските сервиси „RTR Planeta“, „Russia 24“, „Al Jazeera“ и „DM Sat“, кои не се опфатени со потврдата за регистрација на програмски сервиси издадена од Агенцијата.

Извештаите се достапни наследните линкови:

Алтра Сат 2000 – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022

Инел Интернационал – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022

Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022

Кабел Л Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022Accessibility

Accessibility