Изречена мерка јавна опомена на ТВ Дуе

image_pdfimage_print

Скопје, 18.03.2022г – Советот на Агенцијата на 11-та седница одржана на 18 март 2022 годинa врз основа на констатации од контролен административен донесе решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Дуе од Гостивар поради повреда од член 14 од Законот за медиуми односно не ги објави податоците што е должен да ги емитува на соодветното место за секоја содржина од програмскиот сервис.

Изречената мерка е достапна на следниот линк:

ТВ Дуе (член 14 од Законот за медиуми) – 18.03.2022Accessibility

Accessibility