1

Редовен административен надзор врз Наша ТВ и ТВ 24 Вести

Скопје, 25 март 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Наша ТВ и ТВ 24 Вести.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на линковите:

Наша ТВ (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

ТВ 24 Вести (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.03.2022