Редовен програмски надзор врз ТВ 24 Вести и Наша ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 25 март 2022г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, за заштита на малолетната публика, рекламирање, спонзорство, употреба на јазикот во програмата, обврски за емитување 12 часа програма и за исполнување на квотата за изворно создадена програма е извршен врз ТВ 24 Вести и Наша ТВ.

При надзорот е констатирано дека на програмата на ТВ 24 Вести на 4 март 2022 година, емитувана е забавно документарна емисија „1001 оброк“ која не е означена како програма во која се пласирани производи, а некои производи промотивно се препорачуваат преку визуелно и вербално прекумерно истакнување.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ 24 Вести – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

ТВ 24 Вести – (член 64, член 90 и член 92 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

Наша ТВ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.03.2022

Наша ТВ – (член 64, член 90 и член 92 од ЗААВМУ) – 25.03.2022Accessibility

Accessibility