Редовен административен надзор врз 20 издавачи на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 4.04.2022г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 20 издавачи на печатени медиуми со цел да констатира дали податоците за сопственичка структура ги имааат објавено во најмалку еден дневен весник, еднаш годишно, најдоцна до 31 март 2022 година и дали 15 дена од денот на објавувањето доставиле исечок од објавата до надлежното регулаторно тело.

Надзорот покажа дека сите издавачи на печатени медиуми постапиле согласно Законот за медиуми.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Општ извештај – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 4.04.2022Accessibility

Accessibility