Контролен програмски надзор врз ТВ Алфа

image_pdfimage_print

Скопје, 11.04.2022 – Откако истече рокот за законско усогласување, врз програмата на ТВ Алфа е извршен контролен програмски надзор со цел да се утврди дали телевизијата постапила по мерката јавна опомена, изречена заради непочитување на правилата за заштита на малолетната публика.

Надзорот покажа дека ТВ Алфа во целост постапила по мерката јавна опомена.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

ТВ Алфа (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.04.2022Accessibility

Accessibility