Редовен програмски надзор врз операторите Бив Пирамида, Комбо 2003, Скрембл и Антена АС КТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 15 април 2022 – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Бив Пирамида, Комбо 2003, Скрембл и Антена АС КТВ.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Бив Пирамида – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.04.2022

Бив Пирамида – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.04.2022

Комбо 2003 – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Комбо 2003 –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Скрембл – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Антена АС КТВ  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2022Accessibility

Accessibility