1

Контролен програмски и административен надзор врз ТВ Дуе и Г-ТВ Телевизија

Скопје, 28 април 2022 година – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ТВ Дуе од Гостивар и контролен програмски надзор врз Г-ТВ Телевизија од Гостивар за да утврди дали радиодифузерите постапиле по упатените Решенија за преземање меркa јавна опомена за различни законски непочитувања.

При надзорот е констатирано дека Г-ТВ Телевизија делумно постапила по решението за преземање мерка јавна опомена односно во програмата на 11 април 2022 година не емитувала најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ТВ Дуе – (член 14 од Законот за медиуми) – 27.04.2022

Г-ТВ Телевизија – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2022