1

Редовен програмски надзор врз операторите ИП Системс, Канал 16 и Теленет Ком

Скопје – 11 мај 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите ИП системс од Куманово, Канал 16 од Ресен и Теленет Ком од Тетово. При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни наследните линкови:

Канал 16 – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 11.05.2022

Теленет Ком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 11.05.2022

ИП Системс – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 11.05.2022

ИП Системс – (член 64 став 2, член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 11.05.2022

Теленет Ком – (член 64 став 2, член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 11.05.2022