Контролен програмски надзор врз ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 20 мај 2022г. – Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Гурра за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатенo заради непочитување на обврската за дневно емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела.

При надзорот е констатирано дека на програмата емитувана на 9 мај 2022 година ТВ Гурра не емитуваше најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, ниту пак најмалку половина од заканскиот минимум во период од 7:00 до 19:00 часот.

Извештајот е достапен на следниот линк:

ТВ Гурра – (Член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility