Редовен административен надзор врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 20 мај 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер, правила за емитување аудио комерцијални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа редовен административен надзор е извршен врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

РА Јон – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Јон – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Метрополис – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Метрополис– (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Антена 5 – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Антена 5 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Канал 77 – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Канал 77 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility