Редовен програмски надзор врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 20 мај 2022г. – За обврските коишто се однесуваат на употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радијата и емитување на доброволно пријавениот процент македонска музика, редовен програмски надзор е извршен врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

РА Јон – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Метрополис – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Антена 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Канал 77 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility