1

Редовен програмски надзор врз 12 телевизии – европски аудиовизуелни дела од независни продуценти

Скопје, 09 јуни 2022 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надор врз ТВ 24 Вести, Алфа ТВ, ТВ Канал 5, ТВ Клан Макцедониа, ТВ КОМПАНИ 21-М, Наша ТВ, ТВ Алсат-М, ТВ Телма, ТВ Шења, ТВ Сител, ТВ Сонце и МРТ 1 за обврската од буџетот наменет за програми да издвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни едела од независни продуценти, при што најмалку половина од истите треба да бидат произведени во последните пет години.

При надзорот не е констатирано прекршување на одредбата од ЗААВМУ.

Извештаите од спроведените надзори се достапни на линковите:

ТВ 24 Вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Алфа ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ КОМПАНИ 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Алсат- М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

ТВ Сонце – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022