1

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Неотел

Скопје, 15 јуни 2022 – За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз  давателот на АВМУ по барање Неотел од Скопје.

Со извршениот програмски надзор не се констатирани прекршувања.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Неотел – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 15.06.2022