Сопственоста на медиумите во 2022 година

image_pdfimage_print

Скопје, 17 јуни 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи публикацијата за сопственоста на медиумите во 2022 година, со цел да обезбеди поголема транспарентност на сопственоста на медиумите, притоа користејќи официјални податоци за сопственичката структура на радиодифузерите од Централниот регистар на РС Македонија, а за издавачите на печатени медиуми и податоци од објавите во дневен весник коишто тие ги извршиле во рамки на исполнувањето на законската обврска да обезбедат јавност во работењето.

Во оваа публикација, четврта по ред од ваков вид, во засебни делови се претставени податоците за сопствениците на телевизиите и радиостаниците, како и на издавачите на печатените медиуми во 2022 година.Accessibility

Accessibility