Редовен административен надзор врз радијата Роса-АБ, Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 24 јуни 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Роса-АБ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1 (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

 Accessibility

Accessibility