Редовен програмски надзор врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 27.06.2022 – Во согласност со Годишниот план за програмски надзор за 2022 година, а во врска со обврските од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) и од подзаконските акти, Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз петте радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Роса-АБ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Роса-АБ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1 (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022Accessibility

Accessibility