Редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 28 јуни 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен се редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет од Берово.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 28.06.2022

Вива Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.06.2022Accessibility

Accessibility