Редовен програмски надзор врз операторите Инел Интернационал и Глобалсат

image_pdfimage_print

Скопје, 22 јули 2022 – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Инел Интернационал од Кавадарци и Глобалсат од Скопје.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Ивештаите се достапни на следните линкови:

Инел Интернационал – (64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.07.2022

Глобалсат – (64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.07.2022Accessibility

Accessibility