Редовен административен надзор врз ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јули 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз пет регионални телевизии  ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера.

Со надзорот констатирано е дека ТВ Шутел на програмскиот сервис емитуван на 4 јули 2022 година, во дел од емитуваните програми не ги објави податоците за импресум што е должен да ги емитува на соодветно место за секоја посебна содржина од програмскиот сервис.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ТВ Ера – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ М – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ МТМ – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Стар – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Шутел – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Тера – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022Accessibility

Accessibility