Редовен програмски надзор врз ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јули 2022г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера.

Извршениот програмски надзор покажа дека ТВ Стар не ги исполни обврските за рекламирање и телешопинг, додека ТВ Шутел обврските за заштита на малолетната публика.

Извештаите се достaпни на следните линкови:

ТВ Ера – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ МТМ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Стар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Шутел – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

ТВ Тера – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022Accessibility

Accessibility